Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
TCEC Season 17 qualifying 186 DTM 0 0 3
Ending of a King Indian game 215 DTM 0 0 3
Van Wely vs Tiviakov ( variation ) 124 DTM 0 0 3
Leela vs Stockfish 10 ( variation) 94 DTM 0 0 3
Leela vs Stockfish 10 (variation) 142 DTM 0 0 3
Sistemi Queens on the board game( variation) 171 DTM 0 0 3
mate in 1 1 DTM 0 0 3
mate in 2 3 DTM 0 0 3
Sjgurinov vs Kononenko var 3 112 DTM 0 0 3
longest to mate 4 19 DTM 0 0 3