Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
Stockfish VS rofchade 108 DTM 0 0 2
Kramnik vs van Wely 127 DTM 0 0 2
Bishop and knight vs rook 178 DTM 0 0 2
Variation of the English Attack in the Tajmanov 65 DTM 0 0 2
The Botvinnik ending 180 DTM 0 0 2
Kurnusov vs Kasparov (variation). 58 DTM 0 0 2
KBPPKNP very long mate 187 DTM 0 0 2
Ding Liren vs Grishuk (variation) 86 DTM 0 0 2
White King is secure 141 DTM 0 0 2
Attacking in the endgame 86 DTM 0 0 2